Què fem

DOCUMENTALS

Treballem per a posar imatges a lluites, situacions, vides, que d’altra manera quedarien a l’ombra. Ens agrada treballar a poc a poc i en col·laboració amb la gent que més en sap. Cobrim tots els processos de producció audiovisual i acompanyem els projectes perquè es puguin veure des de centres cívics fins a festivals internacionals de cinema.

VÍDEOS DE SENSIBILITZACIÓ

Treballem amb entitats i organitzacions especialment del tercer sector per crear petits vídeos que puguin circular per xarxes socials. Busquem l’impacte social i que siguin un material que serveixi per remoure consciències. Ens adaptem al format i a les temporalitats.

CICLES DE CINEMA

Organitzem des del 2016 petits cicles de cinema amb contingut social amb l’objectiu de reflexionar de manera col·lectiva. Ho fem sobretot per a joves i adolescents, acompanyant les projeccions d’un debat posterior i de material pedagògic.

TALLERS DE VÍDEO PARTICIPATIU

Disposem d’un equip de gravació per posar a la disposició d’escoles o centres educatius que vulguin treballar en l’audiovisual de manera activa. Aprenent el llenguatge des de darrere l’objectiu d’una càmera o d’un telèfon mòbil.

MALETES EDUCATIVES

Ens agrada preparar dossiers que serveixin per ampliar el significat de les xerrades o sessions de debat que organitzem. Perquè el treball d’educació per a la justícia global que tot sovint impulsem tingui el màxim d’impacte possible.

PROJECTES DE TEATRE SOCIAL

Treballem amb companyies de teatre per dotar de llenguatge audiovisual els seus projectes, així com també produïm els nostres propis muntatges. Busquem peces teatrals que siguin motor de canvi social.