Fa temps que sentim a parlar de la contaminació dels mars i del peix per mercuri. Però coneixem l’origen d’aquesta contaminació?

Per descobrir-ho, proposem als alumnes un viatge fins a Moçambic. Ens endinsarem, a través del documental “La fiebre del oro” en la vida d’un grups de joves miners, que caven cada dia a la recerca d’or.

Perquè es veuen obligats a aquesta sortida laboral tan dura i quines conseqüències té en la seva salut i el medi ambient de la zona on treballen i de tot el planeta? Per extreure l’or fan servir mercuri, que els emmalalteix, contamina els rius i acaba al mar. S’estima que el 40% de la contaminació per mercuri del planeta prové de la mineria artesanal.

Una pràctica a l’altra banda del món afecta la nostra salut. Però no podem oblidar que la demanda d’or i altres minerals creix a causa del nostre model de consum. L’or està present a les joies, però també als aparells electrònics que tots consumim, especialment els joves.

Una connexió local-global que volem abordar amb aquesta proposta d’Aprenentatge i servei (APS), des de la perspectiva dels DDHH, els determinants socials de la salut, el consum responsable, l’economia social i la justícia global.

Aquest projecte el vam treballar amb l’alumnat de 4t d’ESO de l’institut XXV Olimpíada de Barcelona. L’entitat hi va col·laborar amb una tallerista i la cocreació amb l’alumnat d’un vídeo sobre el projecte.