Realitzem un vídeo per donar a conèixer el Premi Alfons Banda,, de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). El guardó té per objectiu recompensar els treballs de l’alumnat del segon cicle d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i d’educació postobligatòria (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior) que promoguin l’anàlisi i l’obtenció de resultats en el camp teòric de la construcció d’una cultura de la pau o l’aplicació pràctica de la gestió no-violenta dels conflictes.