Durant el primer període de l’associació, de setembre de 2003 fins al juny de 2005, l’associació va dur a terme setmanalment del programa de ràdio ‘Un espai Fora de Quadre’ a Ràdio Molins de Rei. El contingut del programa, monogràfic cada setmana, versava sobre temes de caire social i contenia seccions com “el conte d’arreu del món” o “l’apunt de comerç just”.