El documental mostra des dels inicis finls al final aquesta proposta de teatre comunitari i intergeneracional, que es va posar el repte d’unir en un mateix espai creatiu joves i dones grans, on al llarg de més de quatre anys van realitzar quatre peces teatrals que van representar en un format de teatre fòrum per diferents centres cívics i espais culturals de la ciutat.
Un recorregut vital per a un grup de joves que ha crescut durant el desenvolupament del projecte, passant de ser adolescents amb situacions familiars i personals complicades a joves empoderats. I per a un grup de dones grans que, gràcies a l’eina del teatre, han sortit dels seus espais domèstics per obrir perspectives i explorar altres dimensions, mantenint-se motivades i estimulades al llarg de tot el procés. També ha estat un espai on han trencat prejudicis entre gent gran i gent jove, i on han après a comprendre’s, cuidar-se i estimar-se conjuntament. El projecte de teatre intergeneracional ha estat dirigit per Impactat Intervencions Teatrals, amb la col·laboració del Pla Comunitari De Verdum i la Fundació Pare Manel, en un projecte de la Fundació la Roda.