El programa d’acollida d’estudiants procedents dels camps de refugiats del Líban pretén donar l’oportunitat a aquests/es joves de continuar els seus estudis a les universitats catalanes; uns estudis que van veure trencats per la guerra. Durant el curs 2018-2019 vam recollir l’arribada d’una vintena d’estudiants que hi participen.