Al 2012, es va fer un intercanvi juvenil entre 10 joves de Sant Roc (Badalona) i 10 joves de Dudley (Anglaterra). L’objectiu de l’intercanvi ha estat el d’oferir eines per tal que els i les adolescents puguin ser agents de canvi en el seu entorn més proper. El projecte constava de diferents tallers, jocs, formacions i debats que reflexionaven al voltant del paper dels joves com a agents de canvi social.

Al 2013, es va fer un intercanvi juvenil entre 8 joves catalans, 8 joves moldaus i 8 joves italians d’edats compreses entre 18 i 25 anys. L’intercanvi va tenir l’objectiu de que joves ja interessats en el món del cinema social i el documental ampliïn coneixements sobre aquests temes i puguin compartir les seves experiències i els seus punts de vista. En els films vam debatre temes com els prejudicis, l’exclusió social, la pobresa, la cerca de solucions creatives a determinats conflictes, el diàleg com a base de qualsevol relació, la participació com a forma de canviar les coses, etc. Volem activar una actitud crítica tan pel que fa al cinema, el documental o qualsevol producte audiovisual, com per afrontar els problemes del dia a dia.

Al 2014, vuit joves provinents de la Fundació Germina de Sant Coloma han viscut el seu primer intercanvi juvenil amb 8 joves lituans i 8 joves francesos. L’experiència consistia en una setmana de convivència entre joves culturalment molt diferents, per a parlar i compartir experiències al voltant de l’ús de la Comunicació No Violenta. Van poder compartir sessions formatives, tallers, videofòrums, debats i activitats a l’aire lliure que els van permetre aprofundir en temes com la resolució de conflictes o el paper individual en la cerca de solucions negociades.

Projecte de qualitat i bones pràctiques per INJUVE (2014)