Reportatge sobre el treball que realitzava Educació Sense Fronteres a la zona Reyna (en el departament de Quiché, a la regió nord-occidental de Guatemala) amb un programa educatiu destinat a formar docents per atendre les necessitats de la població infantil i juvenil i facilitar-los una educació bilingüe (en castellà i en llengua maya) adaptada al seu context soci-cultural.

Aquesta zona del país compta amb una població majoritàriament maya i en situació d’extrema pobresa, que habita en assentaments rurals dispersos i de complicat accés. La difícil situació econòmica provoca una forta emigració, tant cap a la capital com cap a altres països.

En l’àmbit educatiu, l’oferta és escassa i amb prou feines existeixen docents amb formació adequada per atendre a nens i nenes i adolescents que tenen la llengua maya com a idioma matern. Fins ara, l’atenció s’havia dut a terme de manera precària amb mestres sense els coneixements ni els mitjans adequats i amb promotors d’educació provinents d’altres regions.

Tot això dibuixa un panorama en el qual una àmplia població infantil i juvenil es veu exclosa del sistema educatiu. Moltes famílies no poden donar
estudis als seus fills i filles al no poder permetre’s l’esforç econòmic d’enviar-los a estudiar lluny de la seva àrea de residència.

El problema és encara més greu en el cas de les nenes i noies, ja que, davant la disyuntiva d’haver de prioritzar, s’afavoreix sovint a l’home. A la llarga, aquests menors es trobaran amb enormes dificultats per incorporar-se al món laboral en igualtat de condicions que la resta de guatemalencs/ques.

Fora de Quadre també va realitzar un reportatge fotogràfic del projecte. Aquestes fotografies han sortit a diverses publicacions.