El racisme, l’orientació sexual i identitat de gènere, les desigualtats al món i la violència contra la dona. Aquestes són algunes de les temàtiques que hem tractat en la trentena de sessions educatives que hem fet dins d’aquest cicle. Hi han participat 2300 joves de 14 a 18 anys procedents de diversos instituts de Barcelona. El primer any es va fer a la Filmoteca de Catalunya i, actualment, el duem a terme al Centre Cívic Parc Sandaru. El passat 2021 es van fer cinc sessions entre els mesos de novembre i de desembre implicant uns 300 estudiants de diferents instituts de Barcelona.

Cada tema es planteja a través de fragments de pel·lícules, documentals, animació… Oferim dinàmiques de grup participatives al voltant de diferents aspectes dels valors a treballar. A cada sessió comptem amb la participació d’entitats en la matèria. Busquem reflexionar sobre els drets humans plantejant-nos preguntes, posant en dubte creences o prejudicis, qüestionant la realitat per tal que l’alumnat raoni de manera crítica el sistema establert i puguin extreure’n conclusions pròpies.

A més a més, oferim al professorat material pedagògic per abans i després de les sessions per fer activitats i aprofundir-hi. També donem recursos varis com webs de referència per seguir treballant-hi, una llista de pel·lícules i documentals, glossari…

Tot aquest material pedagògic està vinculat a les competències bàsiques del currículum d’Ensenyament. Però no només el lliguem als diferents àmbits curriculars, sinó que treballem de manera clara les competències transversals de l’educació en valors i emocions a través de l’empatia que genera el mitjà audiovisual, posant-nos a la pell de l’altre i reflexionant sobre el que ens suggereix o ens fa sentir.

Premi Civisme (2016)