Amb l’Escola de Cultura de Pau hem realitzat tres càpsules de sensibilització sobre els impactes de la COVID-19 en els processos de pau al món, en la vulneració de drets humans, i en els conflictes armats a l’Àfrica.

 

COVID-19 i processos de pau

Càpsula audiovisual de sensibilització sobre els impactes de la pandèmia de la COVID-19 en els processos de pau, incloent-hi obstacles i barreres, així com reaccions i mesures d’acció, com la crida del secretari general de l’ONU a un alto el foc global. Material audiovisual que acompanya el núm. 16 de la publicació Apunts: “COVID-19 i processos de pau: impactes de la pandèmia en la negociació de conflictes”.

 

COVID-19 i vulneració de drets humans

Càpsula audiovisual de sensibilització sobre els impactes de la pandèmia de la COVID-19 en la situació global de drets humans, analitzant de forma específica com, a més de les múltiples mesures dirigides a contenir la malaltia i mitigar-ne les conseqüències, també s’han adoptat mesures governamentals que han estat instrumentalitzades per reprimir grups de població específics, reduir l’espai cívic o censurar veus crítiques. Material audiovisual  que acompanya el núm. 15 de la publicació Apunts: “COVID-19 i vulneració de drets humans”.

 

Conflictes, Àfrica i COVID-19

Càpsula audiovisual de sensibilització sobre les interrelacions entre conflictes armats al continent africà i la pandèmia de la COVID-19. Els impactes de la pandèmia a l’Àfrica es van veure influïts pel context previ de conflictes armats i crisis sociopolítiques i el deteriorament de molts d’aquests contextos en els darrers anys. Material audiovisual que acompanya el núm. 14 de la publicació Apunts: “Conflictes, Àfrica i COVID-19”.