Amb l’Escola de Cultura de Pau hem elaborat una sèrie de càpsules pedagògiques per a abordar a l’aula els impactes de gènere dels conflictes armats i el paper de les dones i joves en la construcció de pau,  per a abordar les interrelacions entre canvi climàtic i conflictes armats en el món, i sobre les interrelacions entre conflictes armats, desplaçament forçat de població civil i refugi. Totes elles proposen preguntes per a l’acció i són vídeos de sensibilització pensats com a recursos de suport a activitats d’educació per a la pau i la justícia global.